Ανακοίνωση

Διορισμός του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

11 Φεβρουαρίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2021, αναφορικά με το διορισμό Προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας τερμάτισε το διορισμό του  κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους ως Προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου της Τράπεζας, με ισχύ από την 10η Φεβρουαρίου 2022 και, την ίδια μέρα, διόρισε τον κ. Χρ. Θεμιστοκλέους ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

​​​​​​​
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία