Ανακοίνωση

Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα σε σχέση με την παραίτηση του κ. Ιωάννη Μάτση, Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

27 Αυγούστου 2020

Αναφορικά με τις πληροφορίες που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας
σχετικά με τη φημολογούμενη παραίτηση του Ανώτατου Εκτελεστικού
Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ κ. Ιωάννη
Μάτση, η Ελληνική Τράπεζα επιθυμεί να γνωστοποιήσει ότι γίνονται σχετικές
διαβουλεύσεις σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να υπάρχει προς το
παρόν οποιαδήποτε τελική απόφαση.

Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση με οποιεσδήποτε καταληκτικές
αποφάσεις.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία