Ανακοίνωση

Ανασύνθεση Υφιστάμενων Επιτροπών και σύνθεση της Επιτροπής Ενσωμάτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

21 Αυγούστου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την ανασύνθεση των υφιστάμενων Επιτροπών και τη σύνθεση της προσωρινής / ad hoc Επιτροπής Ενσωμάτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με ισχύ από την 20η Αυγούστου 2018.

Για την νέα σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας διαμορφώνεται πατήστε εδώ.