Ανακοίνωση

Αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

21 Σεπτεμβρίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε το διορισμό του κ. Μιχάλη Σπανού ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με ισχύ από την 21η Σεπτεμβρίου 2020.


​​​​​​​ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία