Ανακοίνωση

Περίοδος και Διαδικασία Εθελοντικής Μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 ("ΜΑΚ 2") της Hellenic Bank Public Company Limited

15 Ιουνίου 2021

Επισυνάπτεται η Περίοδος και Διαδικασία Εθελοντικής Μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 ("ΜΑΚ 2") της Hellenic Bank Public Company Limited.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία