Ανακοίνωση

Περίοδος και Διαδικασία Εθελοντικής Μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 ("ΜΑΚ 1") της Hellenic Bank Public Company Limited

15 Δεκεμβρίου 2021

Επισυνάπτεται η Περίοδος και Διαδικασία Εθελοντικής Μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 ("ΜΑΚ 1") της Hellenic Bank Public Company Limited.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία