Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Ημερομηνίας Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για εξέταση των Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

8 Απριλίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η ανακοίνωση των Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 θα γίνει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου την Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης.


​​​​​​​ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία