Ανακοίνωση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

3 Σεπτεμβρίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Παρακαλώ όπως βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ανακοίνωση ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2018 με τίτλο "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ".

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡHΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 596/2014 ΤΗΣ ΕΕ.