Ανακοίνωση

Αποφάσεις της 47ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

23 Ιουνίου 2021

Επισυνάπτονται οι Αποφάσεις της 47ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία