Ανακοίνωση

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ μετά την 45η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας

28 Αυγούστου 2019

Παρακαλώ βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ανακοίνωση ημερομηνίας 28/08/2019 αναφορικά με τις Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ μετά την 45η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας​​​​​​​.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία