Ανακοίνωση

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

26 Ιουνίου 2019

Παρακαλώ βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ανακοίνωση ημερομηνίας 26/06/2019 αναφορικά με τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

Συνημμένα Αρχεία