Ανακοίνωση

Έγκριση της ΕΚΤ για συμπερίληψη των κερδών του τρίτου τριμήνου 2018 συμπεριλαμβανομένης και της αρνητικής υπεραξίας στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου

7 Φεβρουαρίου 2019

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 596/2014

Παρακαλώ βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ανακοίνωση ημερομηνίας 7/02/2019 αναφορικά με την Έγκριση της ΕΚΤ για συμπερίληψη των κερδών του τρίτου τριμήνου 2018 συμπεριλαμβανομένης και της αρνητικής υπεραξίας στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου.

Συνημμένα Αρχεία