Ανακοίνωση

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

23 Ιουνίου 2022

Παρακαλώ βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ανακοίνωση ημερομηνίας 23/06/2022 αναφορικά με τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία