Ανακοίνωση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

17 Μαΐου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας ώστε αυτό να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της αναθεωρημένης Οδηγίας του 2021 περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.  Η Ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα εκδοθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία