Ανακοίνωση

Νέα Ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

24 Μαϊου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 αλλά σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία