Σύσταση Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

30 Απριλίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε τη σύσταση, με ισχύ από την 4η Μαΐου 2020, μιας προσωρινής / ad hoc Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Η εν λόγω Επιτροπή δημιουργείται για να επιβλέπει την εφαρμογή της Στρατηγικής Μετασχηματισμού της Τράπεζας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού που αποτελεί μέρος της συνολικής Στρατηγικής της Τράπεζας.

Αναμένεται ότι η Επιτροπή Μετασχηματισμού θα λειτουργήσει για μια περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. Αυτή η περίοδος μπορεί, ανάλογα με την πρόοδο της εφαρμογής του σχεδίου Μετασχηματισμού, να παραταθεί ή να τερματισθεί νωρίτερα εάν η εφαρμογή της Στρατηγικής Μετασχηματισμού ολοκληρωθεί ουσιαστικά νωρίτερα από την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η σύνθεση της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας είναι η ακόλουθη:


          Πρόεδρος:        Marco Comastri

          Μέλη:                Ειρένα Α. Γεωργιάδου

                                     Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου

                                     Χρίστος ΘεμιστοκλέουςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία