Ανακοίνωση

Κοινοποίηση μελλοντικής παραίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ από την κα Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου

26 Σεπτεμβρίου 2022

Η Μη Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») κα. Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, εκπροσωπώντας τη Wargaming Group Limited («Wargaming») από το Δεκέμβριο του 2013 στο Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») της Τράπεζας, έχει κοινοποιήσει στην Τράπεζα ότι, καθώς θα αναλάβει επιπρόσθετα καθήκοντα στη Wargaming το 2023, θα παραιτηθεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2022 ή, νωρίτερα, κατά την ημερομηνία που ο συνάδελφός της στη Wargaming, κ. Χριστόδουλος Χατζησταυρής, θα πάρει την απαιτούμενη εποπτική έγκριση για να ενταχθεί στο Δ.Σ. της Τράπεζας.


Η κ. Μ. Παντελίδου Νεοφύτου σημείωσε ότι είναι τιμή της να υπηρετεί στο Δ.Σ. της Τράπεζας και η δέσμευσή της σε αυτή την υπηρεσία θα παραμείνει υψηλή όσο εξακολουθεί να υπηρετεί στο Δ.Σ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία