Ανακοίνωση

Νέα Ημερομηνία της 48ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

30 Ιουνίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι  η 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία