Ανακοίνωση

Αλλαγές στα καταθετικά επιτόκια σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών / νομικών οντοτήτων

22 Ιανουαρίου 2020

Παρακαλώ βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ανακοίνωση ημερομηνίας 22/01/2020 αναφορικά με τις Αλλαγές στα καταθετικά επιτόκια σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών / νομικών οντοτήτων.

Συνημμένα Αρχεία