Ανακοίνωση

Συμφωνία για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ

25 Ιουνίου 2018

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 596/2014 ΤΗΣ ΕΕ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΕΔΡΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΣ ΜΙΑ ΗΓΕΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.