Ανακοίνωση

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

1η Μαρτίου, 2018

Σε συνέχεια της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, επισυνάπτονται:


(α)  τα Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

(β)  το σχετικό Δελτίο Τύπου

(γ)  η παρουσίαση προς τους επενδυτές και

(δ)  η καταχώρηση αποτελεσμάτων στον ημερήσιο τύπο.


Σημειώστε ότι τα Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος 2017 θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ