Δελτίο Τύπου

Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων μας φέρνει ακόμα ένα βήμα προς την ολοκλήρωση της Συμφωνίας

9 Ιουλίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η χθεσινή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων αποτελεί ακόμα ένα καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ). Η απόφαση της Βουλής βάζει συνεπώς τέρμα στην ανασφάλεια των τελευταίων μηνών και οριοθετεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τους καταθέτες και δανειολήπτες της ΣΚΤ και θέτει ταυτόχρονα γερά θεμέλια για πλήρη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Με την ολοκλήρωση της Συμφωνίας, οι πελάτες τόσο της Ελληνικής Τράπεζας  αλλά  και της ΣΚΤ θα αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου, υγιέστερου, και δυναμικού οργανισμού, που θα τους προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ποιοτικά βελτιωμένων τραπεζικών υπηρεσιών. Όσο αφορά τους πελάτες της ΣΚΤ προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με τις τραπεζικές τους συναλλαγές. Για οποιεσδήποτε αλλαγές μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, η Ελληνική Τράπεζα θα τους ενημερώσει εγκαίρως.

Με την ολοκλήρωση της Συμφωνίας, ο ισολογισμός της Ελληνικής Τράπεζας θα ενισχυθεί  σημαντικά ενώ παράλληλα η μεγάλη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και άλλες συνέργειες που θα προκύψουν από την Συμφωνία θα οδηγήσουν στη μείωση του ρίσκου του ισολογισμού και κατ’ επέκταση σε μια ασφαλή και εύρωστη τραπεζική οντότητα. 

Ενδεικτικά, το μερίδιο αγοράς της Ελληνικής Τράπεζας στα εξυπηρετούμενα δάνεια θα τριπλασιαστεί  από το 7% στο 22% ενώ το μερίδιο καταθέσεων θα αυξηθεί από το 12% σε πέραν του 30%. Επίσης, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δάνειων (ΜΕΔ), θα μειωθεί από 52% σε περίπου 25%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις θα διατηρηθεί στο υψηλό επίπεδο του 60%. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί την  ισχυρή θέση ρευστότητας της, με το δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις να αναμένεται λιγότερο από 50%, επιτρέποντάς της να στηρίξει περαιτέρω τις χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών της αλλά και παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια στους καταθέτες.   

Έτσι η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί την  φήμη ως μια από τις πιο ασφαλείς τράπεζες στην Κύπρο η οποία δεν χρειάστηκε να ανακεφαλαιοποιηθεί είτε με διάσωση με ίδια μέσα (bail in), είτε με κρατική στήριξη (bail out). Με την ολοκλήρωση της Συμφωνίας, η Ελληνική Τράπεζα θα ισχυροποιηθεί  ακόμη περισσότερο και καθίσταται  ως η κορυφαία λιανική τράπεζα στην Κύπρο.

Στα 42 χρόνια ιστορίας της Ελληνικής Τράπεζας η ασφάλεια και η στήριξη των καταθετών και πελατών της ήταν και παραμένει βασική αρχή. Με την ολοκλήρωση της Συμφωνίας ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τα θεμέλια της Ελληνικής Τράπεζας και την σχέση εμπιστοσύνης με τους υφιστάμενους πελάτες μας, καθώς και τους πελάτες που θα προέρθουν από την ΣΚΤ.

Σημειώνεται ότι η Συμφωνία  υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας για την απαιτούμενη αύξηση κεφαλαίου, των εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών και σε αριθμό προϋποθέσεων.