Ανακοίνωση

Project Starlight – Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και για την πώληση της APS Debt Servicer

11 Απριλίου 2022

Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και η παρουσίαση για το Project Starlight – Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και για την πώληση της APS Debt Servicer.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ