Ανακοίνωση

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Έγκριση και Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου

29 Ιανουαρίου 2019

Παρακαλώ βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ανακοίνωση ημερομηνίας 29/01/2019 αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την Έγκριση και Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου.

Συνημμένα Αρχεία