Παραίτηση Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου / Ανώτατου Οικονομικού Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

10 Φεβρουαρίου 2021

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Lars Kramer από τη θέση Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με ισχύ από τις 9 Φεβρουαρίου 2021.

Ο κ. L. Kramer έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την Τράπεζα για να συνεχίσει την καριέρα του αλλού και θα παραμείνει ως Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας μέχρι τον Απρίλιο του 2021.  Η Τράπεζα θα ήθελε να τον ευχαριστήσει για την προσφορά του στο Διοικητικό Συμβούλιο / εκτελεστική διεύθυνση του Ομίλου τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια και να του ευχηθεί κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Η Τράπεζα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αντικατάστασης του κ. Kramer. 

Το σχετικό έντυπο σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων επισυνάπτεται.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία