Ανακοίνωση

Αναθεώρηση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

24 Ιουνίου 2022

Ενημερώνουμε ότι έχουμε αναθεωρήσει τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να περιλαμβάνει πιο αναλυτική περιγραφή του πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση στα συνημμένα αρχεία.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ