Ανακοίνωση

Παραίτηση Επιτρόπου των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου(«ΜΑΚ 1» και «ΜΑΚ 2»)

14 Οκτωβρίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι ο κ. Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης, υπό την ιδιότητά του ως ο Επίτροπος των Εμπιστευμάτων των κατόχων των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 της Τράπεζας, έχει ενημερώσει την Τράπεζα ότι επιθυμεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του από τις 21 Οκτωβρίου 2022, με βάση το άρθρο 25(β) των αντίστοιχων Εγγράφων Εμπιστεύματος των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2.

Η Τράπεζα προχωρεί στη διαδικασία αντικατάστασης του παραιτηθέντος Επιτρόπου των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2, σύμφωνα με το άρθρο 25(β) των σχετικών Εγγράφων Εμπιστεύματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων στο: ir@hellenicbank.com


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία