Ανακοίνωση

Απόσυρση υποψηφιότητας για εκλογή ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας

27 Αυγούστου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι της έχει γνωστοποιηθεί από τον κ. John Charles Chrystal, ότι έχει αποφασίσει να αποσύρει την υποψηφιότητά του για εκλογή ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου 2019, για προσωπικούς λόγους.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία