Ανακοίνωση

Απόσυρση Υποψηφιότητας για Εκλογή ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας

27 Σεπτεμβρίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2022, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι της έχει γνωστοποιηθεί από τον κ. Ευγένιο Ευγενίου ότι αποφάσισε να αποσύρει την υποψηφιότητά του για εκλογή ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, στην αυριανή Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ημερ. 28 Σεπτεμβρίου 2022, λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων που έχουν προκύψει.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία