Απόσυρση Υποψηφιότητας για Επανεκλογή ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας

15 Ιουνίου 2020

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020 και 9 Ιουνίου 2020, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι, της έχει γνωστοποιηθεί από τον κ. David Whalen Bonanno, ότι έχει αποφασίσει να αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στις 16 Ιουνίου 2020, για προσωπικούς λόγους.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία