Αξίες & Όραμα

"Το όραμά μας είναι να εξελισσόμαστε δυναμικά διατηρώντας παράλληλα την ανθρώπινη προοπτική μας."

Ειρένα Γεωργιάδου, Μέλος Δ.Σ
Μάθε Περισσότερα

Κοινωνική Συνεισφορά

H EKE είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Ομίλου μας

Η Ελληνική Τράπεζα είναι ένας από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο παρέχοντας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Ελληνική Τράπεζα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της χρηματοδότησης της ανάκαμψης των σημαντικότερων βιομηχανιών του νησιού. Η επιτυχία της Τράπεζας βασίζεται στην πελατοκεντρική στρατηγική που παρέχει το προσωπικό της, στο ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και στη χρήση προηγμένων συστημάτων πληροφόρησης και ελέγχου. Εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα δανεισμού και καταθέσεων, η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.