Αξίες & Όραμα

"Παραμένουμε δεσμευμένοι στο στόχο μας για μακροχρόνιο και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία."

Δρ. Ευριπίδης Πολυκάρπου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου​​​​​​​
Μάθε Περισσότερα

Βιωσιμότητα

Εκθέσεις Βιωσιμότητας

Η Ελληνική Τράπεζα είναι ένας από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο παρέχοντας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Ελληνική Τράπεζα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της χρηματοδότησης της ανάκαμψης των σημαντικότερων βιομηχανιών του νησιού. Η επιτυχία της Τράπεζας βασίζεται στην πελατοκεντρική στρατηγική που παρέχει το προσωπικό της, στο ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και στη χρήση προηγμένων συστημάτων πληροφόρησης και ελέγχου. Εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα δανεισμού και καταθέσεων, η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.