Βιωσιμότητα

Οι δράσεις μας όσον αφορά την Βιωσιμότητα επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Άνθρωπος

Περιβάλλον

Αγορά

Κοινωνία

Έχουμε δεσμευτεί να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 των Ηνωμένων Εθνών και να εργαστούμε αποτελεσματικά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για επιτάχυνση της περιεκτικής ανάπτυξης, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δρ. Ευριπίδης Πολυκάρπου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου