Βιωσιμότητα

Οι δράσεις μας όσον αφορά την Βιωσιμότητα επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Άνθρωπος

Περιβάλλον

Αγορά

Κοινωνία

Προσηλωμένοι στον στόχο μας για να έχουμε μακροχρόνιο και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Δρ. Ευριπίδης Πολυκάρπου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου