Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Έκθεση 2017

CSRmob.jpg CSR2.jpg

Θεωρούμε ότι η ΕΚΕ είναι διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας μας και της ευθύνης μας προς την κοινωνία. Οι προσπάθειές μας όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Benefit Icons Transparent (43).png

Άνθρωποι

Benefit Icons Transparent (55).png

Περιβάλλον

Benefit Icons Transparent (50).png

Οικονομία

Benefit Icons Transparent (68).png

Κοινωνία

BODMatsisCarousel432.png
icon-image-quote-orange.svg

Από την ίδρυσή της, η Ελληνική Τράπεζα εργάζεται σκληρά για να ανταποκριθεί στις ευθύνες της στους πελάτες, την κοινότητα και την κοινωνία.

κ. Γιάννης Μάτσης ΑΕΔ
Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η στρατηγική μας για την ΕΚΕ είναι μια κεντρική πτυχή του οράματος και των υπηρεσιών μας.

investor-relations-illustration.png