Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Έκθεση 2017

Θεωρούμε ότι η ΕΚΕ είναι διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας μας και της ευθύνης μας προς την κοινωνία. Οι προσπάθειές μας όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Άνθρωποι

Περιβάλλον

Οικονομία

Κοινωνία

Από την ίδρυσή της, η Ελληνική Τράπεζα εργάζεται σκληρά για να ανταποκριθεί στις ευθύνες της στους πελάτες, την κοινότητα και την κοινωνία.

κ. Γιάννης Μάτσης ΑΕΔ
Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η στρατηγική μας για την ΕΚΕ είναι μια κεντρική πτυχή του οράματος και των υπηρεσιών μας.