Βιωσιμότητα

Η κοινωνική προσφορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Όμιλό μας. Πιστεύουμε ότι αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων να προσφέρουν πίσω στην κοινωνία.

Η συμβολή μας στην κοινωνία

Οι ανθρωπιστικές μας αξίες υπαγορεύουν ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε την επιτυχία μας για μια ουσιαστική συμβολή στη ζωή των ανθρώπων. Ο Όμιλος αναλαμβάνει δράσεις στους τομείς της Παιδείας, του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού, της Έρευνας και του Αθλητισμού.

Στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει δράσεις φορέων και συνόλων που στοχεύουν να βοηθήσουν και ν’ απαλύνουν τον πόνο ευπαθών ομάδων.

Για χρόνια στηρίζουμε τον ανθρωπιστικό θεσμό ΤΕΛΕΘΟΝ έχοντας υπάρξει και κύριος χορηγός του θεσμού με το προσωπικό μας να συμβάλλει εθελοντικά στη συγκέντρωση σημαντικής οικονομικής στήριξης για το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Πιστεύοντας στο θεσμό συνεχίζουμε να διοργανώνουμε  εκδηλώσεις για το σκοπό αυτό.

Γενικότερα, ο εθελοντισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού με το προσωπικό να συμμετέχει σε εκδηλώσεις αιμοδοσίας, φιλανθρωπικά παζαράκια και άλλες δράσεις.


Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους με αναπηρίες

Η Ελληνική Τράπεζα έχει βραβευθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ο πρώτος Οργανισμός που εργοδότησε άτομα με αναπηρίες. Ο Οργανισμός μας διαθέτει όλες τις κτιριακές υποδομές για να διευκολύνει την κυκλοφορία ατόμων με αναπηρικά προβλήματα.

Στηρίζουμε οικονομικά κοινωνικούς φορείς

Ο Όμιλός μας κάθε χρόνο στηρίζει οικονομικά διάφορα Ιδρύματα και Φορείς που δραστηριοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς. Με την οικονομική στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας υλοποιούνται έργα για βελτίωση της υγείας και της κοινωνικής ευημερίας των συνανθρώπων μας.

Διαχρονικά στηρίζουμε φορείς όπως:  

Τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, την UNICEF, τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο, τη Θερμοκοιτίδα Αγάπης, Κοινωνικά Παντοπωλεία και πλήθος άλλων Συνδέσμων, Συλλόγων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) στα πλαίσια αυστηρών κριτηρίων που έχουμε θέσει ως Οργανισμός.

Πολιτισμός / Περιβάλλον / Αθλητισμός / Έρευνα

Η Ελληνική Τράπεζα διαχρονικά και ποικιλοτρόπως στηρίζει πρωτοποριακά μουσεία, πολιτιστικές παραγωγές, εκθέσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις, θεατρικά δρώμενα, αλλά και συγκεκριμένους κλάδους της τέχνης όπως η χαρακτική.

Παράλληλα, ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι το περιβάλλον απειλείται και ότι οι σύγχρονοι οργανισμοί οφείλουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Θέλοντας να βοηθήσει στην απάμβλυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων συνέταξε την Περιβαλλοντική Πολιτική του, περιλαμβάνοντας ενέργειες όπως:

Την εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και χαρτιού,

Τη δημιουργία ενεργειακά φιλικών καταστημάτων,

Την πιστοποίηση του κτηρίου Διοίκησης με το διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας Green Key,

Την ενεργή συμμετοχή σε περιβαλλοντικές και εθελοντικές δράσεις όπως  το Let’s Do It Cyprus και δενδροφυτεύσεις,

Τη διαχρονική συνεργασία με τα Οικολογικά Σχολεία για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ ενάντια στο bullying

Αυτό το διάστημα η Ελληνική Τράπεζα έχει επικεντρώσει την προσοχή της στην εκστρατεία ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ χτίζοντας μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού την Εθνική Στρατηγική ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό. Στόχος είναι η ενημέρωση, η αντιμετώπιση και η πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού.