Παγκυπριακή Ασφαλιστική

Νέα Πολιτική Πληρωμής Ασφαλίστρων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την εφαρμογή της νέας Πολιτικής Πληρωμής Ασφαλίστρων της Εταιρείας μας, με ισχύ από 01/05/2020.

Η Εταιρεία

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ είναι η Γενική Ασφαλιστική Εταιρεία του Ομίλου μας. Ιδρύθηκε το 1963 και προσχώρησε στον Όμιλο το 1999. Με την συνεχιζόμενη υποστήριξη της Τράπεζας, είναι τώρα ο τρίτος μεγαλύτερος ασφαλιστής στη χώρα με μερίδιο αγοράς 8,5% και πωλήσεις άνω των € 30 εκατ.

Ασφάλεια Σκάφους Αναψυχής

Ανακάλυψε καινούργιους προορισμούς

Νιώθοντας ασφάλεια