Διοικητικό Συμβόυλιο

Παγκυπριακή Ασφαλιστική

Κος. Φοίβος Στασόπουλος

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1967. Είναι κάτοχος πτυχίου BA Accounting, Finance and Econometrics από το Πανεπιστήμιο του Manchester στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ από το 1993 είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England & Wales. Μετά από 4 χρόνια εργασίας στην KPMG UK, επέστρεψε στην Κύπρο το 1994 για να εργαστεί στην Τράπεζα Κύπρου στις θέσεις Διευθυντή Υπηρεσίας Recoveries, Διευθυντή Επιχειρήσεων Λευκωσίας, Περιφερειακού Διευθυντή Λευκωσίας και Γενικού Διευθυντή Μεγάλων Επιχειρήσεων. Το 2013, αποχώρησε από την Τράπεζα Κύπρου για να ασχοληθεί με την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, σε σημαίνουσες κυπριακές επιχειρήσεις, κυρίως σε θέματα αναδιάρθρωσης δανεισμού (debt restructuring) και οικονομικών συμβουλών (financial advice). Τον Απρίλη 2016, εντάχθηκε στο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας. Από τον Αύγουστο του 2016, κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ομίλου, Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Ασφαλειών.

Κος. Σωκράτης Δημητρίου

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 18 Αυγούστου 1960.  Είναι κάτοχος του πτυχίου Fellow Chartered Insurer (FCII) με εξειδίκευση στον Τομέα Αντασφαλειών, Ναυτασφαλειών και άλλων Εξειδικευμένων Κλάδων Ασφάλισης.  Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου καθώς και άλλων Επιτροπών του Συνδέσμου.  Εργάζεται στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1983 με εμπειρίες σε Υπεράκτιο Ασφαλιστικό Οργανισμό στο εξωτερικό όπου είχε την ευθύνη για την Αποδοχή Κινδύνων και Αντασφαλειών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.  Εργοδοτήθηκε από την Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ το 1994 ως Υπεύθυνος Αποδοχής Κινδύνων και Αντασφαλειών.  Από τον Δεκέμβριο του 2007 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής την 21η Μαΐου 2014.

Κος. Γιώργος Ι. Ιακώβου

Γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 30 Αυγούστου 1975.  Είναι κάτοχος πτυχίου BA Accounting & Finance του Πανεπιστημίου Manchester Metropolitan στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέλος του ACCA.  Διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής – Iacovou Brothers (Constructions) Ltd και από το 2003 μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του  Οικονομικού Διευθυντή του Συγκροτήματος Iacovou Brothers (Constructions) Ltd.  Είναι επίσης μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων εταιρειών του Ομίλου Iacovou Brothers (Constructions) Ltd.  Από το 2006 είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Hermes Airports Ltd η οποία επιβλέπει τις δραστηριότητες του Λογιστηρίου, του Χρηματοοικονομικού Τμήματος και του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.  Από το 2007 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Copper Mines η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εξαγωγή χαλκού. Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής την 1η Ιανουαρίου 2012.

Κος. Μάριος Μ. Μιχαηλίδης

Γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1959. Αποφοίτησε από το Β’ Γυμνάσιο Λεμεσού και σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Lyon 2 στη Γαλλία. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής – Μέλος (Fellow) του Association of Chartered Certified Accountants. Εργάστηκε στον Οίκο Ελεγκτών / Λογιστών Elliots Chartered Accountants στο Ηνωμένο Βασίλειο και επέστρεψε το 1991 στην Κύπρο για να αναλάβει Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας ΕΣΕΛ – ΣΠΟΛΠ Λτδ στη Λεμεσό. Από το 1998 παρέχει ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες μέσω της εταιρείας του, M.M.C.A. Audit Ltd. Από το Φεβρουάριο του 2011 μέχρι το Νοέμβριο του 2013 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος της Επιτροπείας, Πρόεδρος της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού Λτδ. Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι το Μάιο του 2014. Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής την 21η Μαΐου 2014.

Κος. Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής

Γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1981. Αποφοίτησε από το Α’ Λύκειο Κύκκου στη Λευκωσία και σπούδασε Μαθηματικές Επιστήμες με Χρηματοοικονομικά / Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του City στο Λονδίνο. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής – Μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.  Εργάστηκε στο Διεθνή Οίκο Ελεγκτών / Οικονομικών Συμβούλων Pricewaterhouse Coopers από το 2004 μέχρι το 2008 και ακολούθως στην Υπηρεσία Στρατηγικής, Συγχωνεύσεων & Εξαγορών Ομίλου της Τράπεζας Κύπρου. Από τον Ιανουάριο του 2014 εργάζεται στην εταιρεία Wargaming Public Company Ltd ως Investment Portfolio Manager.  Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας και των Επιτροπών Ελέγχου και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής την 21η Μαΐου 2014.

Κος. Πέτρος Αρσαλίδης

Γεννήθηκε στις 15 Μαΐου 1968. Αποφοίτησε από το Λύκειο Ακροπόλεως στη Λευκωσία και σπούδασε Οικονομικά και Λογιστική στο Oklahoma State University στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (B.Sc. και M.Sc. in Accounting, με εξειδίκευση στους ελέγχους εταιρειών καθώς και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες νεοσύστατων εταιρειών. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής (Certified Public Accountant, C.P.A.), Μέλος του American Institute of Certified Public Accountants και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Υπηρέτησε ως Ανώτερος Διευθυντής στον Ελεγκτικό Οίκο Ernst & Young στο Dallas, Texas, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για 5 χρόνια, με ειδίκευση στους ελέγχους και συμβουλευτικές υπηρεσίες μεγάλων εταιρειών κυρίως στους κλάδους των Αερομεταφορών, Τεχνολογίας και Κατασκευών. Στη συνέχεια, εργάστηκε στον Ελεγκτικό Οίκο Arthur Andersen στην Κύπρο ως Διευθυντής με ειδίκευση στους ελέγχους και συμβουλευτικές υπηρεσίες υπεράκτιων εταιρειών. Από το 1997 εργάζεται στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας, αρχικά ως Ανώτερος Λειτουργός της Οικονομικής Διεύθυνσης και από το 2000 ως Οικονομικός Διευθυντής των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Παγκυπριακής και Λήδρας Ασφαλιστικής. Εκλέγηκε Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ στις 22 Μαΐου 2006. Το 2008 διορίστηκε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ, θέση που διατήρησε μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2015 όποτε διορίστηκε Γραμματέας της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ. Είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λίμιτεδ.

Κος. Αδάμος Σαββίδης

Γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1981. Έχει αποφοιτήσει από το Β’ Λύκειο Κύκκου στη Πάφο και είναι κάτοχος πτυχίου στην Αναλογιστική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο του London School Of Economics στο Λονδίνο. Επιπρόσθετα, είναι Εγκεκριμένος Λογιστής (ACA), μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).  Εργάστηκε στο Διεθνή Ελεγκτικό Οίκο Deloitte από το 2004 μέχρι το 2014, στο Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (2004 – 2007) και στη συνέχεια στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (2008 – 2014). Από τον Ιανουάριο του 2015 εργάζεται στην εταιρεία Wargaming Public Company Ltd ως Investment Portfolio Manager. Εκλέγηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Alico Life Insurance Company Limited την 14η Μαΐου 2015