Παγκυπριακή Ασφαλιστική

Όραμα

Το όραμα της Εταιρείας βασίζεται στη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους Ασφαλιστές μας, αναγνωρίζοντας την Παγκύπρια ως την Εταιρεία που μπορεί να προβάλλει εμπιστοσύνη και ευκολία στο μυαλό μέσω της οικονομικής ισχύος, της αξιοπιστίας, του επαγγελματισμού και της άψογης εξυπηρέτησης.

Στρατηγική

Αναγνώριση και αξιοποίηση των ευκαιριών για ανάπτυξη

Παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων

Παροχή λύσεων στους πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας.

Στόχευση / επικέντρωση σε κλάδους και ασφαλιστικές κατηγορίες που έχουμε ένα πλεονέκτημα ή πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης και αύξησης της κερδοφορίας.