Η Δομή μας

Ο Όμιλος

Η Ελληνική Τράπεζα άρχισε τη λειτουργία της το 1976. Μέσα σε σύντομο διάστημα κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα ολοκληρωμένο Δίκτυο καταστημάτων που ξεπερνά τα 100 στην Κύπρο και ανθρώπινο δυναμικό πέραν των 2600 ατόμων στην Κύπρο και το εξωτερικό.Η Ελληνική Τράπεζα λειτουργεί τρία Γραφεία Αντιπροσωπείας. Δύο στη Ρωσία (ένα στη Μόσχα και ένα στην Αγία Πετρούπολη), και ένα στην Ουκρανία (στο Κίεβο).

Τμήματα και Υπηρεσίες Ομίλου

Η Ελληνική Τράπεζα στηρίζεται στη φιλική εξυπηρέτηση του προσωπικού της, στο ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών της και στη χρήση προηγμένων συστημάτων πληροφορικής και ελέγχου.

Εκτός από τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα, η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες ενοικιαγοράς, φάκτορινγκ, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, διαχείριση χαρτοφυλακίων, επενδυτική τραπεζική, αμοιβαία κεφάλαια, ιδιωτική τραπεζική και υπηρεσίες θεματοφυλακής.   

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών

Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών