Υπηρεσία Καρτών

Η συνεχής βελτίωση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών και η μεγιστοποίηση τής αποδοτικότητας των καρτών αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους της Υπηρεσίας Καρτών.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή επένδυση για αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης καρτών, την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, την ανανέωση των σχεδίων κινήτρων,  των ειδικών προσφορών προς τους κατόχους καρτών και τη δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων καρτών.

Οι Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜs) καλύπτουν όλο το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, παρέχοντας στους πελάτες 24ωρη εξυπηρέτηση.