Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών

Η διαδικασία επίλυσης διαφορών

Καθήκον της Επιτροπής είναι να ακούσει την περίπτωσή σου και να προσπαθήσει, αν είναι εφικτό, να καταλήξει σε κάποιο συμβιβασμό.

Ποιος μπορεί να υποβάλει ένσταση;

Μπορείς να υποβάλεις ένσταση στην Επιτροπή αν είσαι ιδιώτης ή μικρομεσαία επιχείρηση αλλά δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Έχει καταχωρηθεί εναντίον σου αίτηση πτώχευσης
 • Έχει διοριστεί για την εταιρεία σου διαχειριστής ή παραλήπτης
 • Έχει εκδοθεί εναντίον της εταιρείας σου διάταγμα διάλυσης

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Θα πρέπει να υποβάλεις την ένστασή σου γραπτώς, δηλώνοντας με σαφήνεια τους λόγους, και να συμπεριλάβεις σχετικά δικαιολογητικά προς υποστήριξη της υπόθεσής σου. Μπορείς να αποστείλεις την ένστασή σου ως εξής:

 • Συμπλήρωσε και επέστρεψε το έντυπο ένστασης, το οποίο μπορείς να βρεις σε οποιοδήποτε κατάστημα
 • Στείλε την ένστασή σου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση appealscommittee@hellenicbank.com ή
 • Γράψε μας στην πιο κάτω διεύθυνση:

Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Αθαλάσσας
Τ.Θ.  24747
1394 Λευκωσία
Κύπρος

Τι θα συμβεί μετά;

Όταν λάβουμε την ένστασή σου, θα σου αποστείλουμε σχετική επιβεβαίωση εντός 21 ημερών. Θα αρχίσουμε την έρευνά μας και θα σε ενημερώνουμε για τη σχετική πρόοδο. Θα μελετήσουμε τα ακόλουθα:

 • Όλη την επικοινωνία σου με την Τράπεζα
 • Τις πληροφορίες που έχεις λάβει
 • Πώς έχει αξιολογήσει η Τράπεζα την υπόθεσή σου
 • Κατά πόσον η πρόταση της Τράπεζας για αναδιάρθρωση του χρέους σου ήταν η ενδεδειγμένη για τις περιστάσεις σου

  Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σου και τηλεφωνικώς ή να ζητήσουμε να σε συναντήσουμε αν χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Έχεις κι εσύ τη δυνατότητα να ζητήσεις συνάντηση με την Επιτροπή.

Ο δανειολήπτης/ εγγυητής / παροχέας εξασφάλισης δύναται να ενημερώνεται για την πορεία της εξέτασης της ένστασής τους επικοινωνώντας στο τηλέφωνο αρ. 22-501754, Κος Μάριος Νίκου.

Πότε θα λάβω την απόφαση της Επιτροπής;

Θα σου στείλουμε την απόφασή μας εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ένστασής σου.

Τι θα συμβεί αν η ένστασή μου γίνει δεκτή;

Αν αποφασίσουμε ότι η πρόταση της Τράπεζας δεν ήταν η ενδεδειγμένη, θα της ζητήσουμε να σου προσφέρει ένα νέο πλάνο αποπληρωμών. Αν η Τράπεζα αρνηθεί, θα προσπαθήσουμε εμείς να βρούμε λύση. 

Αν δεν είμαι ικανοποιημένος, μπορώ να υποβάλω εκ νέου ένσταση;

Ναι, αν δεν είσαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της έρευνάς μας, μπορείς να μας ζητήσεις να επανεξετάσουμε την υπόθεσή σου εντός ενός μηνός.  

Τι θα συμβεί αν και πάλι δεν είμαι ικανοποιημένος;

Αν εξακολουθείς να μην είσαι ικανοποιημένος μετά την επανεξέταση της υπόθεσής σου, μπορείς να αποταθείς στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Κατέβασε την φόρμα