Ορόσημα Ομίλου

2018

Η Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, το οποίο αποτελείται κυρίως από μη εξασφαλισμένες χορηγήσεις, λιανικής στην Β2Kapital Cyprus Ltd, θυγατρικής που ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρία B2Holding ASA, νορβηγική εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Όσλο. Το ακαθάριστο υπόλοιπο των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται βάσει της Συναλλαγής είναι € 145εκ, αποτελούμενα από 1.158 δανειολήπτες και 1.977 διευκολύνσεις (για την κάθε περίπτωση τον Σεπτέμβριο του 2017). Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουνίου.

Το 2018 αποτέλεσε, επίσης, χρονιά ορόσημο για την Ελληνική Τράπεζα. Στις 3 Σεπτεμβρίου έχει ολοκληρωθεί επίσημα η μεταφορά ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα. Τα ενεργητικά στοιχεία του ισολογισμού, που μεταφέρθηκαν, αποτελούνται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων, ομολόγων της Κυπριακής Κυβέρνησης και μετρητών, ενώ τα παθητικά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις πελατών. Με την εξαγορά έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα και δομή των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας και, ως εκ τούτου, το χρηματοοικονομικό προφίλ της, εδραιώνοντας την παρουσία της στα οικονομικά δρώμενα της Κύπρου και καθιστώντας την ως την ηγετική τράπεζα του νησιού στον τομέα της λιανικής τραπεζικής.

Η Ιστορία Μας

1976-1990
  • 1976-1990
  • 1991-2000
  • 2001-2010
  • 2011-2016
  • 2017

1976-1990

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας ξεκίνησαν με υποκατάστημα στη Λευκωσία και 33 υπαλλήλους. Η θυγατρική εταιρεία, η Ελληνική Τράπεζα (Finance) Ltd, ιδρύθηκε, παρέχοντας χρηματοδότηση ενεργητικού.

Η θυγατρική εταιρεία, η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, ιδρύθηκε με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Το Τμήμα Υπηρεσιών Καρτών ιδρύθηκε και ξεκίνησε η πρώτη Hellenicard Visa.

Η υπηρεσία Telebank εισάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Ιδρύεται το Τμήμα Ασφαλιστικών Υπηρεσιών. Το πρώτο Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο του είδους του στη Λεμεσό.

1991-2000

Δίκτυο Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATMs) δημιουργείται, παρέχοντας 24ωρη υπηρεσία.

Ένα νέο Διεθνές Κέντρο Επιχειρήσεων ξεκινάει τη λειτουργία της στη Λευκωσία. Απόκτηση των δραστηριοτήτων των υπεράκτιων εγκαταστάσεων της Barclays Bank PLC στην Κύπρο.

Το Τμήμα Υπηρεσιών Καρτών εγκαινιάζει την πρώτη πιστωτική κάρτα σε συνεργασία με τη MasterCard. Hellenic Bank (Investments) Ltd εγκαινιάζει επιχειρηματική συμμαχία με την Merrill Lynch International.

Το πρώτο μας υποκατάστημα ανοίγει στην Ελλάδα, στην περιοχή Κολωνάκι. Άνοιγμα γραφείων αντιπροσωπείας στο Sandton της Νότιας Αφρικής και στη Μόσχα της Ρωσίας. Η Hellenic Bank (Finance) Ltd προσφέρει χρηματοδότηση ενεργητικού με τη μορφή χρηματοδοτικών μισθώσεων. Απόκτηση των ασφαλιστικών εταιρειών της Ledra και της Παγκύπριας από την Τράπεζα μας.

Δημιουργία θυγατρικής της Ελληνικής Τράπεζας (Factors) Ltd. Ξεκινά μια νέα ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd. Η επέκταση του δικτύου καταστημάτων της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα συνεχίζεται με το άνοιγμα έξι νέων καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και το 1ο στη Θεσσαλονίκη.

2001-2010

Η Hellenic Alico Life παρέχει προϊόντα τραπεζοασφάλισης μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Έγκριση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής της Τράπεζας. Ενσωμάτωση των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου «Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ» και «Ledra Insurance Ltd» υπό την Παγκυπριακή Ασφαλιστική Ε.Π.Ε. Η Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεις Λτδ αποκτά άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να λειτουργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

Επέκταση του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα με εννέα νέα καταστήματα. Έγκριση του EFQM (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διαχείριση της Ποιότητας). Προωθητική καμπάνια υιοθετώντας το σύνθημα της Ελληνικής Τράπεζας: Η εξέλιξη είναι στη φύση μας. Σχεδιασμός και εισαγωγή του Προγράμματος Εξέλιξης Ποιότητας.

Επέκταση του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα με δύο νέους κλάδους. Η Κεντρική Τράπεζα της Ουκρανίας χορηγεί έγκριση για την ίδρυση Αντιπροσωπείας στο Κίεβο. Δημιουργία Αντιπροσωπείας στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Δημόσια προσφορά για 100% απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ATHENA Cyprus Investment Fund Ltd.

Η επέκταση του δικτύου καταστημάτων μας στην Ελλάδα συνεχίζεται με δύο νέα καταστήματα στην Πάτρα, την Πελοπόννησο και τα Χανιά στο νησί της Κρήτης. Το Γραφείο Αντιπροσωπείας στο Κίεβο, στην Ουκρανία, αρχίζει να λειτουργεί.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας παραχωρεί στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, θυγατρική του Ομίλου, τραπεζική άδεια για την περιοχή της Μόσχας. Η Μονάδα Ιδιωτικής Τραπεζικής αναγνωρίστηκε από το περιοδικό Euromoney ως η καλύτερη Μονάδα Ιδιωτικής Τραπεζικής στην Κύπρο.

 Υπογράφηκε η αναφορά κατά της αλλαγής του κλίματος, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων της Κύπρου για την προστασία της περιβαλλοντικής ισορροπίας. To Net Banking for Business έχει αναγνωριστεί ως μία από τις καλύτερες ηλεκτρονικές τράπεζες για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη μέσω του διαγωνισμού του Διεθνούς Περιοδικού Global Finance. Μας απονεμήθηκε το βραβείο Citi Performance της Citi Bank για τις πλήρως αυτοματοποιημένες γρήγορες συναλλαγές μας προς τη Citi Bank.

2011-2016

Λειτουργούσε το πρώτο μας κατάστημα στη Μόσχα, τη ρωσική πρωτεύουσα,  προσφέροντας πλήρεις τραπεζικές εργασίες από τις 11 Ιανουαρίου 2011.

Άνοιξε το 2ο Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο στη Λευκωσία.

Άνοιξε το Ναυτιλιακό Επιχειρηματικό Κέντρο, το πρώτο του είδους της στην Κύπρο, αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής επιχειρηματικής κοινότητας του νησιού και αξιοποιώντας την μακροχρόνια σχέση της Τράπεζας με τον ναυτιλιακό κλάδο. Ανακοινώνεται ότι ακολουθούμε τη διμερή συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και όπως υπαγορεύει η Τρόικα, στις 26 Μαρτίου 2013 συμφωνήσαμε να πωλήσουμε το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα στην Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου . Απονέμεται το βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε περιβαλλοντικά ζητήματα στα 3ο Περιβαλλοντικά Βραβεία της Green Dot Cyprus. Εξασφάλισε την αυτόνομη πορεία μας και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας.

Η Ελληνική Τράπεζα γίνεται η πρώτη τράπεζα που πιστοποιείται με το σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας Green Key για το Κεντρικό Γραφείο μας και τα Πράσινα Γραφεία.

Πώληση της ρωσικής θυγατρικής του Ομίλου ως μέρος των συνεχών προσπαθειών του Ομίλου για αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, τον προγραμματισμό κεφαλαίου, την ενεργό διαχείριση κινδύνων και τα σταθμισμένα με βάση το κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία και την εστίαση στις βασικές αγορές.

Αυξήθηκε το κεφάλαιο κατα € 201 εκατ. Μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φάσης εγγραφής και αναδημοσίευσης. Η ΕΤΕΠ συνάπτει συμφωνία για εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5,4% στην Ελληνική Τράπεζα, επενδύοντας 20 εκατ. Ευρώ σε νεοεκδιδόμενες μετοχές. Η Ελληνική Τράπεζα αναδεικνύεται ως η καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο για το 2015, σύμφωνα με το «Global Finance Magazine». Ο Όμιλος απονέμεται το βραβείο καλύτερης εταιρικής διακυβέρνησης για το 2015 από το διάσημο περιοδικό Capital Finance International.

Το 2016, η ΕΤΕΠ ενισχύει την υποστήριξή της προς τους Κύπριους εξαγωγείς και εισαγωγείς με εμπορική διευκόλυνση 20 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο του Προγράμματος Διευκόλυνσης Εμπορίου της ΕΤΕΠ (EBRD).

Μια απλή, έξυπνη και πρακτική τραπεζική εμπειρία, το Hellenic Bank Mobile App, διατίθεται στους πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας μέσω του App Store και του Google Play

2017

Τον Ιούνιο του 2017 προχωρήσαμε στη δημιουργία της πρώτης πλατφόρμας εξυπηρέτησης χρεών στην Κύπρο, μέσω της πώλησης της επιχείρησης διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και διαχείρισης ακινήτων στην APS Cyprus. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα ΜΕΔ με επιταχυνόμενο τρόπο και με υψηλότερες ανακτήσεις, εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία, την αποδεδειγμένη εμπειρία και την τεχνική εμπειρία της APS Holding a.s.

Τον Απρίλιο του 2017, η Ελληνική Τράπεζα έκανε ένα νέο βήμα για να κάνει την Ανοιχτή Τραπεζική πραγματικότητα και καινούργια εμπορική ευκαιρία. Τώρα οι προγραμματιστές μπορούν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους μέσω της πύλης API των Προγραμματιστών και να τα προωθήσουν μέσω ενός Marketplace ενσωματωμένου στο κανάλι web banking.