Αξίες & Όραμα

Προφίλ

Η Ελληνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1976 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο. Διαθέτουμε περισσότερα από 40 καταστήματα παγκύπρια καθώς και διεθνή γραφεία στη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Νότια Αφρική. Απασχολούμε πέραν των 1,000 υπαλλήλων.

Η επιτυχία μας στηρίζεται στην εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών μας, τις επενδύσεις μας στην τεχνολογία με στόχο τη διευκόλυνση και μεγαλύτερη ασφάλεια των τραπεζικών συναλλαγών και στο ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε.  

Τί προσφέρουμε

Πέραν της παραδοσιακής τραπεζικής για ιδιώτες και επιχειρήσεις, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως, μεταξύ άλλων, φάκτορινγκ, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ασφαλιστικές υπηρεσίες, διαχείριση χαρτοφυλακίου, επενδυτική τραπεζική, αμοιβαία κεφάλαια, προσωπική τραπεζική και υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Στηρίζουμε όλους τους πελάτες μας χάρη στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που διαθέτουμε και οι οποίοι είναι πάντοτε πρόθυμοι να παρέχουν συμβουλές και να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές σας ανάγκες.  

Το όραμά μας

Να εξελίσσουμε δυναμικά τις εργασίες μας διατηρώντας το ανθρώπινο μας πρόσωπο.

Στοχεύουμε στην εξέλιξη των εργασιών μας ώστε να παραμείνουμε πρωτοπόροι και να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας. Θα το επιτύχουμε διατηρώντας τη φιλική μας προσέγγιση, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των εργασιών μας, κτίζοντας ισχυρές προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις με τους πελάτες μας και επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό μας.