Αξίες & Όραμα

Το όραμά μας

Στόχος μας είναι να καταστούμε η κύρια επιλογή των πελατών μας χάρη στην άριστη εξυπηρέτηση που προσφέρουμε και να αναγνωριζόμαστε ως η ασφαλέστερη επιλογή και ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης τους.

Πάντοτε δουλεύοντας με πάθος, αφοσίωση και σεβασμό προς τους πελάτες μας.

Σας εξυπηρετούμε με πάθος όποτε μας χρειάζεστε, εκεί όπου έχει πραγματικά σημασία. Αφοσιωμένοι στην παράδοση μας ως ο ασφαλέστερος και πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας.

Πάντοτε με σεβασμό, πάντα προσωπικά και  ανθρώπινα.

Τί προσφέρουμε

Πέραν της παραδοσιακής τραπεζικής για ιδιώτες και επιχειρήσεις, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως, μεταξύ άλλων, φάκτορινγκ, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ασφαλιστικές υπηρεσίες, διαχείριση χαρτοφυλακίου, επενδυτική τραπεζική, αμοιβαία κεφάλαια, προσωπική τραπεζική και υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Στηρίζουμε όλους τους πελάτες μας χάρη στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που διαθέτουμε και οι οποίοι είναι πάντοτε πρόθυμοι να παρέχουν συμβουλές και να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές σας ανάγκες.