Αγορές με άτοκες δόσεις

Για ό,τι χρειάζεται η επιχείρηση σας

Η Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάπτυξής της σας προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από τα προγράμματα άτοκων δόσεων για επιχειρήσεις. Με αυτά τα προγράμματα μπορείτε να κάνετε αγορές στις οποίες, αντί για άμεση πληρωμή ολόκληρου του ποσού, θα πληρώνετε μέσω της πιστωτικής σας κάρτας με ίσες μηνιαίες άτοκες δόσεις. (Για παράδειγμα, για την αγορά ενός προϊόντος αξίας € 1200 θα έχετε την ευκαιρία να το πληρώσετε μέσω δώδεκα δόσεων € 100 ή μέσω 6 δόσεων € 200 κ.λπ.).

Όροι και Προϋποθέσεις

 • Τα προγράμματα άτοκων δόσεων για επιχειρήσεις ισχύουν μόνο στην Κύπρο και αφορούν αποκλειστικά πιστωτικές κάρτες.
 • Το όριο της πιστωτικής σας κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για αγορές μέσω άτοκων δόσεων όσο και για συνήθεις αγορές.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι ο έμπορος / πάροχος προσφέρει το προγράμμα άτοκων δόσεων.
 • Για κάθε αγορά με τη μέθοδο της άτοκης δόσης, ολόκληρο το ποσό της αγοράς θα αποκλειστεί και το διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας σας θα μειωθεί κατά το ίδιο ποσό χωρίς χρέωση οποιουδήποτε ενδιαφέροντος.
 • Κάθε μήνα η κάρτα σας θα χρεώνετε με το ποσό της δόσης μέχρι την πλήρη πληρωμή του αρχικού ποσού της αγοράς.
 • Η πρώτη δόση θα χρεωθεί στην κάρτα σας στην ημερομηνία που θα συμφωνήσετε με τον έμπορο / πάροχο και οι επόμενες δόσεις χρεώνονται την ίδια μέρα κάθε μήνα.
 • Η αποδέσμευση ολόκληρου ή μέρους του ποσού της αγοράς και η αύξηση του διαθέσιμου υπολοίπου της κάρτας σας θα γίνει μόνο όταν υπάρχει μια κατάθεση στην κάρτα σας. Η αύξηση του διαθέσιμου υπολοίπου θα είναι ίση με το ποσό της κατάθεσής σας.
 • Οι αγορές μέσω άτοκων δόσεων θα συμμετάσχουν στο "Σχέδιο Προσφορών" της Ελληνικής Τράπεζας.
 • Για αγορές μέσω του προγράμματος άτοκων δόσεων για επιχειρήσεις δεν θα υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης πληρωμής των δόσεων εκτός από τις περιπτώσεις που η κάρτα θα κλείσει.
 • Οι κάτοχοι καρτών που συμμετέχουν στα Σχέδια θα υπόκεινται στους υφιστάμενους όρους χρήσης των καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.
 • Κάθε δόση που χρεώνεται στον λογαριασμό της κάρτας θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι υπάρχουσες συναλλαγές. Το ποσό κάθε δόσης θα ενσωματωθεί στο μηνιαίο υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας όπως κάθε συνηθισμένη συναλλαγή και θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της μηνιαίας ελάχιστης δόσης που θα πρέπει να καταβληθεί κατά την περίοδο που αναφέρεται στην κατάσταση του λογαριασμού σας

Σημαντική σημείωση: Οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών θα δικαιούνται να συμμετέχουν στα προγράμματα άτοκων δόσεων για τις επιχειρήσεις υπό τον όρο ότι θα εξοφληθούν οι οικονομικές τους υποχρεώσεις

Σε περίπτωση που ολόκληρο το ποσό της κάρτας σας εξοφληθεί τότε δεν θα επιβληθεί τόκος για το σχετικό μήνα.

Παράδειγμα 1

Ordinary transactions:€150
Debit of Interest-free Instalment:€60
Total:€210
Payment free of interest:€210
No interest is imposed.