Πάντα στη διάθεσή σου
Factoring
Η πιστωτική σας πολιτική, η δέσμευσή μας.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βελτίωση της ταμειακής ροής

Είσπραξη απαιτήσεων

Προστασία "κακού" χρέους

Περισσότερα

Απελευθέρωση του κεφαλαίου κίνησης που συνήθως συνδέεται με μη παραγωγικά στοιχεία ενεργητικού

Αυξημένες πωλήσεις και έσοδα με την προσφορά καλύτερων όρων πληρωμής στους οφειλέτες

Η παροχή βοήθειας για είσπραξη απαιτήσεων και διευθέτηση ασφάλισης εμπορικού πιστωτικού κινδύνου στην εγχώρια επιχείρηση

Παροχή βοήθειας στους πελάτες με συμβουλευτικές υπηρεσίες, στον τομέα της διοίκησης πωλήσεων

Μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη που θα επιτρέψει να εξασφαλίσετε καλύτερες τιμές από τους προμηθευτές σας.

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Οι υπηρεσίες factoring αποδεικνύουν ότι εμπλουτίζουμε τη φαρέτρα μας με προϊόντα και υπηρεσίες που πλησιάζουν τις ανάγκες των πελατών μας, προκειμένου να παρέχουμε πάντα το καλύτερο δυνατό.

Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας είναι το "κλειδί" για προσωποποιημένες υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε:

Κος. Δημήτρης Ζαχαρούδης (Διευθυντής, Factoring and Trade Finance Solutions)