Ο δρόμος προς τα μπρος
Χρηματοδότηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Οι υπηρεσίες μας, στη διάθεσή σου.

Υπηρεσίες

Μεταβιβάσιμες εγγυητικές επιστολές

Εγγυήσεις πληρωμής

Καθαρές εισπράξεις - Εσωτερικές και εξωτερικές

Βραχυπρόθεσμες προκαταβολές

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Η Ελληνική Τράπεζα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων του Trade Finance. Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας είναι το "κλειδί" για προσωποποιημένες υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας..

Χρηματοδότηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Αμφιπόλεως 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία