Λιανικό Εμπόριο

1ο Τρίμηνο 2019

Περιεχόμενα

Υπεραγορές

Malls

Αγορές Online

Προβλέψεις και Τάσεις

Συνοπτική Παρουσίαση

Όπως και πέρσι, διατηρείται η προσδοκία των καταναλωτών ότι οι τιμές για τα καταναλωτικά αγαθά θα
αυξηθούν, με το ένα τρίτο του δείγματος να πιστεύει ότι αυτή είναι μια κατάλληλη περίοδος για μεγάλες αγορές.
Συγκρατημένοι, όπως και στην προηγούμενη έρευνα, εμφανίζονται οι καταναλωτές όσον αφορά την πρόθεση
τους για αγορές αγαθών όπως είδη τεχνολογίας, ηλεκτρονικά, οικιακές συσκευές, έπιπλα, αυτοκίνητα μέσα
στον επόμενο χρόνο. Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές είναι πιθανότερο να αγοράσουν προϊόντα τεχνολογίας (PC /
tablet /Mobile), με σχεδόν 1 στους 3 να δείχνει πρόθεση για αγορά.

Σταθερή και σε υψηλά επίπεδα καταγράφεται η χρήση των υπεραγορών και αρτοποιείων για τα καθημερινά
ψώνια και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ παρά την υψηλή χρήση και επισκεψιμότητα των discount stores και
περιπτέρων, παρατηρείται μικρή πτώση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο στην προηγούμενη έρευνα.

Η σπουδαιότητα των προσφορών στις υπεραγορές παραμένει υψηλή για την πλειοψηφία των καταναλωτών
που δηλώνουν ότι δίνουν σημασία στις προσφορές και τις χρησιμοποιούν.

Τα παραδοσιακά κανάλια αγορών παραμένουν πρώτα στην προτίμηση των καταναλωτών για τις επιλεκτικές
αγοραστικές τους συνήθειες. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική μερίδα του καταναλωτικού κοινού που στράφηκε
προς τις online αγορές με κίνητρο τις χαμηλότερες τίμες.