Παγκυπριακή Ασφαλιστική

Συμβολαιο κατά Παντός Κινδύνων Εργολάβων

Άσε μας να πάρουμε το ρίσκο.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Ευρεία κάλυψη

Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα

Έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε αιτήματά σου

Αυτόματη επιλογή πληρωμής ασφαλίστρου

Κύρια Ωφελήματα

Υπάρχει ασφαλιστικό συμβόλαιο ανάληψης όλων των κινδύνων με κάλυψη που παρέχεται σε ατομική βάση, ανάλογα με το έργο.

Παραδείγματα κάλυψης είναι:

  • Για ζημιές που υπέστη το κτήριο
  • Για αστική ευθύνη έναντι τρίτων
  • Για ιδιοκτησία
  • Για σωματικό τραυματισμό
  • Για περίοδο συντήρησης (μετά την ολοκλήρωση)

Περισσότερα για το Προϊόν