Μετρητά, εύκολα και άμεσα
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου
Άμεση πρόσβαση στα εταιρικά κεφάλαια, όποτε τα χρειάζεται η επιχείρησή σου.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Ανάληψη μετρητών ανά πάσα στιγμή

Χρεωστική κάρτα για αγορές και αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα με έναν λογαριασμό που δεν χρειάζεται προηγούμενη ειδοποίηση για αναλήψεις, προσφέρει online πρόσβαση και μια χρεωστική κάρτα για αγορές και αναλήψεις μετρητών στη στιγμή.

Κύρια Ωφελήματα

  • Δυνατότητα online διαχείρισης του λογαριασμό σου
  • Πάγιες εντολές και άμεσες χρεώσεις
  • Χρεωστική κάρτα για αγορές και αναλήψεις μετρητών

Visa Gold Credit

Βιωσε χρυσά επίπεδα επιχειρηματικών τραπεζικών συναλλαγών

Ηλ. Λογαριασμός Προθεσμίας

Δiαμόρφωσε μόνος σου το αποταμιευτικό σου πρόγραμμα online

χρησιμοποιώντας το νόμισμα της επιλογής σου.