Ειδική χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Τραπεζική ΜΜΕ

Μικρές Επιχειρήσεις

Η Διεύθυνση Εμπορικής Τραπεζικής της Ελληνικής Τράπεζας προσφέρει σύγχρονες, συνεχώς βελτιούμενες υπηρεσίες που ικανοποιούν και καλύπτουν πλήρως τις τραπεζικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις με τους πελάτες μας μέσω της παροχής φιλικών, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας τόσο τα προϊόντα όσο και τις υπηρεσίες του Ομίλου, δημιουργούμε τις κατάλληλες λύσεις για τις τραπεζικές ανάγκες των πελατών μας.

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Η επιχείρησή σας θα μπορούσε να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι πάντα έτοιμο για να σας βοηθήσει.

Η Διεύθυνση Εμπορικής Τραπεζικής αποτελείται από επτά Επιχειρηματικά Κέντρα, δύο στη Λευκωσία, δύο στη Λεμεσό, ένα στη Λάρνακα, ένα στην Αμμόχωστο και ένα στην Πάφο.