Πάντα στη διάθεσή σου
Factoring
Η πιστωτική σας πολιτική, η δέσμευσή μας.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βελτίωση της ταμειακής ροής

Είσπραξη απαιτήσεων

Προστασία "κακού" χρέους

Δεν είναι δάνειο, καθώς δεν δημιουργεί υποχρέωση στον ισολογισμό

Περισσότερα

Απελευθέρωση του κεφαλαίου κίνησης που συνήθως συνδέεται με μη παραγωγικές περιοχές

Αυξημένες πωλήσεις και έσοδα με την προσφορά καλύτερων όρων πληρωμής στους οφειλέτες

Η παροχή βοήθειας για είσπραξη απαιτήσεων και διευθέτηση ασφάλισης εμπορικού πιστωτικού κινδύνου στην εγχώρια επιχείρηση

Παροχή βοήθειας στους πελάτες με συμβουλευτικές υπηρεσίες, στον τομέα της διοίκησης πωλήσεων

Διευθέτηση ασφάλισης εμπορικού πιστωτικού κινδύνου στην εγχώρια επιχείρηση

Η καλύτερη μέθοδος για τη χρηματοδότηση των απαιτήσεων κεφαλαίου κίνησης και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Οι υπηρεσίες factoring αποδεικνύουν ότι εμπλουτίζουμε τη φαρέτρα μας με προϊόντα και υπηρεσίες που πλησιάζουν τις ανάγκες των πελατών μας, προκειμένου να παρέχουμε πάντα το καλύτερο δυνατό.